Privacybeleid Virtual Business Collective

Virtual Business Collective neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. 

We hebben deze privacy en cookie statement opgesteld om je te informeren over de wijze waarop 

wij persoonsgegevens verwerken.Verwerken van persoonsgegevens door Virtual Business Collective

Virtual Business Collective kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk dan wel via een bedrijf) 

diensten (en/of producten) van Virtual Business Collective bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. 

Virtual Business Collective kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


  • Contactgegevens: Virtual Business Collective gebruikt je naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de overeengekomen dienstverlening (en levering van producten). We voegen de contactgegevens van Virtual Business Collective haar klanten toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Virtual Business Collective. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten/productenvan Virtual Business Collective en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van onze nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  • Bezoekersgegevens: Op de website van Virtual Business Collective (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens (waaronder jouw ip-adres) bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruikvan persoonsgegevens op de Website.
  • Betaalgegevens: Virtual Business Collective gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.


Delen van persoonsgegevens met derden

Virtual Business Collective kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners: Virtual Business Collective deelt de persoonsgegevens met ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Virtual Business Collective correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, Europa, maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Virtual Business Collective een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van veiligheid en beveiliging voor jouw persoonsgegevens. Virtual Business Collective blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  • Overheidsinstanties; op verzoek van overheidsinstanties zal Virtual Business Collective jouw persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.


Cookies

Virtual Business Collective maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten Cookies. Een Cookie is een tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een Cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt. Je kun in je internetbrowser Cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde delen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De volgende cookies worden gebruikt op de website:

  • Virtual Business Collective maakt gebruik van functionele cookies die benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
  • Virtual Business Collective maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten (en/of producten) vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).
  • Virtual Business Collective maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyseservice (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Virtual Business Collective inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze wijze kan Virtual Business Collective de informatie en communicatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Website bezoeker. Meer over het privacybeleid van Google lees je via deze link. Voor het specifieke privacybeleid van Google Analytics kun je op deze pagina terecht. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt (met inbegrip van het IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Virtual Business Collective heeft hier geen invloed op. Virtual Business Collective heeft Google geen toestemming gegeven om de via Virtual Business Collective verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield Programma van het ministerie van Handel in de VS. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.
  • Tenslotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatst genoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. 

Virtual Business Collective draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties.

Lees hiervoor het privacystatement van de betreffende organisatie die je bezoekt.


Bewaartermijn persoonsgegevens

Virtual Business Collective bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor Virtual Business Collective jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. 

Andere informatie wordt na één jaar, danwel één jaar na afloop van de overeenkomst vernietigd.


Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: hello@virtualbusinesscollective.nl. 

Virtual Business Collective zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.


Beveiliging

Virtual Business Collective neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Virtual Business Collective heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Virtual Business Collective of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Virtual Business Collective verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Virtual Business Collective via: hello@virtualbusinesscollective.nl.

www.virtualbusinesscollective.nl is een website van Virtual Business Collective.


Klachten

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Virtual Business Collective, verzoeken we je om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via hello@virtualbusinesscollective.nl. Virtual Business Collective zal binnen vier weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen

Virtual Business Collective behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. 

Lees daarom regelmatig het privacy- en cookie statement voor de laatste update.