Digitalisering en procesoptimalisatie operationele processen

Realiseer een doorbraak in je groeistrategie!

Zit je vast in de dagelijkse operatie van je bedrijf en loop je vast in groei? Door operationele werkzaamheden en handelingen die veelvuldig voorkomen efficiënter in te richten en te digitaliseren zal je een doorbraak realiseren in je (financiële) groeistrategie, verspillingen en fouten elimineren , en de klanttevredenheid verhogen.

Van processen in kaart brengen naar concrete verbeteringen

Door je huidige operationele processen in kaart te brengen en aan jouw doelstellingen te toetsen kunnen we processen zo inrichten dat elke processtap waarde toevoegt voor de klant en verspilling zoveel mogelijk wordt vermeden. Resultaat? Een toekomstbestendig en schaalbaar bedrijf waarbinnen jij kunt gaan werken aan verdere groei en de uitbouw van jouw producten en/of dienstverlening.


Voordelen 

Meer omzet en minder kosten

Hogere klanttevredenheid

Focus kerntaken en strategie

Constante kwaliteit dienst / product

Minder verspilling tijd en middelen

Verhoging arbeidsproductiviteit

Marktleider / voorloper markt

Aantrekkingskracht nieuwe klanten

Gemakkelijk info analyseren

Gebruik van

big data

Toekomstbestendig bedrijf

Aantrekkingskracht jong talent

Onze werkwijze

Nulmeting

Met een uitgebreide scan krijgen je inzicht in de processen die spelen binnen je bedrijf. We bespreken welke doorbraak je wilt maken, stellen resultaten vast en je ontvangt van ons een uitgebreid plan van aanpak inclusief kansberekening.

Beschrijven processen

Nadat we gezamenlijk de belangrijkste processen hebben geprioriteerd, gaan wij aan de slag met het maken van workflows, het schrijven van werkprocessen en beleid en richten we waar mogelijk automatisering in voor terugkerende taken.

Sturen op verandering

We trainen op leiderschap, inzicht in kwaliteiten en valkuilen en delegeren. Gezamenlijk gaan we draagvlak creëren voor de vernieuwde en verbeterde vorm van werken. En zorgen we dat er gestuurd kan worden op resultaat d.m.v. KPI's, statistieken en monitoring.

Borgen en doorgroei

We maken een plan van aanpak voor het borgen en toetsen van kwaliteit en resultaten. Adviseren over groeimogelijkheden en trends in de markt. Vervolgens evalueren we of de doelstellingen uit de nulmeting gerealiseerd zijn.

Meer weten?

Wilt je weten hoe we jouw bedrijf met het optimaliseren van processen kan ondersteunen?  Neem dan contact op voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek.